Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden en zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Download onze algemene voorwaarden.