Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Lees de metaalunievoorwaarden.

Privacy policy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van deze website. In onze privacy policy leest u meer over welke informatie wij opslaan en waarom wij dit doen.

Lees onze privacy policy.